SVK-facebook : Utópia? Pred výpravou do Antarktídy som z mnohých strán i z vlastnej hlavy počul náznaky o utópii, že či sa nám to vôbec podarí, či sa preplavíme Dreakom, či niečo

Utópia?

Pred výpravou do Antarktídy som z mnohých strán i z vlastnej hlavy počul náznaky o utópii, že či sa nám to vôbec podarí, či sa preplavíme Dreakom, či niečo vylezieme, či zletíme. Teraz je to tu znova. Máme menej 23 hodín na www.startovac.cz/projekty/seven-virgin-summits-part-two-greenland/

Podarí sa?

Či nie?

Follow us

Newsletter Sign up

Never miss the latest news!

Sign up to our Red Bull X-Alps newsletter and stay updated daily on news, invitations and offers about sports, events and products from Red Bull and its affiliated companies. Don’t worry, if you change your mind, you can unsubscribe at any time, free of charge.

Newsletter signup plugin

newsletter paraglider