SVK-facebook-02052019 : Photos from Juraj Koreň-Ďurifuk X-Alps 2019 team SVK's post

HORE ZIMA, DOLE JAR, TO JE PRE NÁS RAJ

Na koniec sezóny, na rozlúčku so zimnými Tatrami a bodkou za všetkými tými dňami, kedy ti v nástupe srdce bije túžbou po dobrodružstve aby ti cez lezeckú časť dňa bilo opreteky strachom a námahou, až po dlhé zostupy, zlaňáky potme a radosť z dobrej Druzilovej kuchyne sme sa boli pozrieť v Ľadových dolinkách. Po druhom prahu mi za krk spadol poriadny splaz z ťažkého snehu a chystali sa ďalšie, tak sme to zvrtli, stačilo, ďakujeme Tatry! Pekná dohromady 5 hodinová prechádzka s ťažkým batohom, k tomu nejaké to ľahké lezenie,

 

Apríl považujú ľudia za šialený, pretože "kvitnú kvety a na druhý deň sneží!" "kto to kedy videl?" a ja sa na tom bavím. V horúcich letných mesiacoch, príde ochladenie o 15 stupňov, tak z 35° je 20, to je v pohode, "však konečne"! Ale keď sa to stane v apríli, kedy je 10-15 stupňov a spadne to vplyvom vpádu vzduchu zo severu pod nulu, vyzerá to tragickejšie, predsalen, mráz je mráz, darmo.

 

Má to svoje výhody, pre tých, športom závislých sú to idálne podmienky na deštrukciu telesnej schránky na milión spôsobov. V dolinách smelo jazdíme na bycikloch, beháme po lúkach alebo opekáme po peknom skalkárčení slaninku, henem na Kaľamárke, ale v tej istej chvíli môžeme rezať božské oblúky vo firne, ťať cepíny do ľadov či lietať ponad hory v divokom ródeu jarnej termiky a to všetko už pekne do siedmej večer!

 

Nuž to máš tak, hore zima, dole jar, pre horala raj!

#petzlteamceskoSlovensko #montaneTeamCeskoSlovensko #catslovensko #garminsk #vamdavakridla #rbxa #škoda

For the end of the season, to say goodbye to the winter Tatras and to the end of all those days when you are struck by the desire for adventure in your heart , through the climbing part of the day you will be beaten with fear and exertion, down to long descents, reppeling in dark and the joy of good Dzurilas cuisine we had a look in Ice Valleys of Northern Ice peak. After the second threshold, a heavy snowfall fell over my neck and another one was about to go, so we went back, thank you Tatra!

 

April is considered mad by the people because "flowers bloom and snow on the second day!" "who has ever seen it?" and I am laughing about it. In the hot summer months, there will be a cooling down of 15 degrees, so from 35 ° it is 20, that's OK, "but finally"! But when it happens in April, when it is 10-15 degrees and falls due to the invasion of air from the north below zero, it looks more tragic, sunken, frost is frost.

 

It has its advantages, for those addicted to sport, there are conditions for the destruction of a body in a million ways. In the valleys we can ride on bicycles, run on meadows or roast after a nice rockys climbing some bacon, but at the same time we can cut divine arches in firn, clenching ice axes or fly over mountains in wild spring thermals and all this already pretty till 7 pm!

 

Well, you have it, up winter, down spring, for sportsmen is paradise!

Gear Store

Keep track of all your adventures with our cool equipment!

land rover roof tent gear store callout 2021 01
blackroll callout 2021
sunnybag leaf pro 2021 callout
GS 2019 Callout AdventureMenu
i clip advantage r 2021 callout
GS 2019 Callout Flymaster
GS 2021 Callout Suunto
xiaomi 2021 callout 01
GS 2021 Callout Salewa

Follow us

Newsletter Sign up - Section

Never miss the latest news!

Sign up to our Red Bull X-Alps newsletter and stay updated daily on news, invitations and offers about sports, events and products from Red Bull and its affiliated companies. Don’t worry, if you change your mind, you can unsubscribe at any time, free of charge.

Newsletter signup plugin

newsletter paraglider