SVK-facebook-04072019 : 416km peši, 1408km vzduchom. 3904mnm maximálna výška vo vzduchu, do 3036mnm som sa vyšplhal po vlastných, navštívil som Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsk

416km peši, 1408km vzduchom. 3904mnm maximálna výška vo vzduchu, do 3036mnm som sa vyšplhal po vlastných, navštívil som Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko a Francúzsko...to a mnoho iného bol Red Bull X-Alps

 

Záverečná párty, odovzdávanie cien v Monaku, táto udalosť mala svoj zvláštny šmrnc. Opadla rivalita a živo sa debatovalo o chybách, úspechoch, radostiach, strastiach a rozhodnutiach počas pretekov. Kto má aké plány, kde a či sa stretneme opäť na súťaži, pozvánky od atlétov na lietanie v okolí ich bydliska... gratulácie, filozofické debaty o motivácii, rodine, kompromisoch a šťastí z dosiahnutého úspechu, z prekonania samého seba, o plánoch na spoločné akcie... A prianí k náprave a pochopení s rodinnými patáliami, s ktorými sa pasujú mnohí z nás.

A znova sme sa roztratili do svojich svetov, niekto nazad k požiarnikom, iný k architektúre, niekto aj s rodinou na jachtu, či ku tandemovaniu, na expedíciu alebo do nemocnice na reparát telesnej schránky. Niekto do Ameriky, niekto na Zéland, do Ruska či Kórei.

Ďakujem za túto možnosť zmerať si sily s horami akými sú Alpy a všetkým ktorí mi to umožnili! Bolo to epické dobrodružstvo na celý život!

Skoda Auto Slovensko Montane Česko Slovensko CAT Slovensko GARMIN.sk MicroStep Julbo Eyewear

416km by foot, 1408km by air. 3904mnm maximum altitude in the air, up to 3036mnm I climbed my own, visited Austria, Germany, Italy, Switzerland and France ... this and much more was Red Bull X-Alps

 

The final party, the prize-giving ceremony in Monaco, this event had its peculiar flair. Rivality gone and we debates about mistakes, successes, joys, sorrows and decisions during the race. Who has what plans, where and whether we meet again at competitions, invitations from athletes to fly around their home ... congratulations, philosophical debates about motivation, family, compromises and happiness from achievement, overcoming oneself, about plans for common actions ... And wishes to rectify and understand with the family...

And once again, we are scattered into our worlds, somebody back to the firefighters, another to architecture, someone with the family on a yacht, tandem job, expedition, or hospital for reparation. Someone to America, someone to Zealand, to Russia or Korea...

Thank you all, it was epic and spectacular experience of lifetime!

Gear Store

Keep track of all your adventures with our cool equipment!

land rover roof tent gear store callout 2021 01
blackroll callout 2021
sunnybag leaf pro 2021 callout
GS 2019 Callout AdventureMenu
i clip advantage r 2021 callout
GS 2019 Callout Flymaster
GS 2021 Callout Suunto
xiaomi 2021 callout 01
GS 2021 Callout Salewa

Follow us

Newsletter Sign up - Section

Never miss the latest news!

Sign up to our Red Bull X-Alps newsletter and stay updated daily on news, invitations and offers about sports, events and products from Red Bull and its affiliated companies. Don’t worry, if you change your mind, you can unsubscribe at any time, free of charge.

Newsletter signup plugin

newsletter paraglider